Hijyen Turnike/ Sanitasyon Hatları / Hijyenik Geçiş Sistemleri Sayfayı yazdır

Gıda üretimi yapan ve gıdanın girdiği her kurumda gıdanın hijyenik koşullarda üretimi, saklanması ve tüketilmesi için gerekli olan şey, ortamın hijyen olması, personelin hijyeninin sağlanması, ekipmanın hijyenikliği, ve hammadde hijyenidir.1959 yılında Astronotların güvenli beslenme olgusu HACCP, ilk NASA tarafından ortaya çıkarılmıştır. 1963 yılında ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bununla ilgili prensipler yayınlanmıştır. HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi ) kapsamında hijyen güvenliğini sağlamak için sağlık riski oluşturabilecek faktörleri ortadan kaldırmak hatta bunların ortaya çıkmasını engellemek için güvenilir sistemi şart koşan ISO 22000, kurumda kritik noktalara hijyen hattı denilen sistemleri önermektedir.

Bu ürünler sayesinde özellikle gıda üretim alanlarına giriş çıkışlarda, çalışan kişilerin özellikle el ve kullandıkları ayakkabı veya çizmelerinin temizlik ve hijyenini sağlamak adına kritik geçişler kontrol altına alınmaktadır. Kurumun büyüklüğüne, ürettiklerine, çalışan sayısına, vardiya sistemine göre şekillenen çeşitli hijyen hatları vardır. Bunlar ürün üzerinde sadece dezenfektan verici veya turnike barındırdığı gibi; evye, taban altı fırçası, çizme yanı fırçası, fotoselli dezenfektan verici gibi tüm bileşenler ihtiyaçlara göre farklı kombinasyonlarla üretilebilir.